Afrikaans


Back to Main Foreign Translations Index


Click to visit our South African Site in Afrikaans at www.africaforyahushua.com
Die Reddings Gebed (Salvation Prayer)RingDiensmaagd (Ringmaiden) Ring ~ Openbaring net vir jou


Die aankondiging van Amightywind Bediening se Nuwe Manlike Leierskap


Apostel en Profeet Ezra se Getuienis
Artikels / Articles

Getuienis van Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
[Testimony of Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah]HEILIGE GEES IS KWAAD!! (Elisabeth se Droom, 10 Januarie 2013)
(THE HOLY SPIRIT IS ANGRY!! (Elisabeth'S Dream, January 10, 2013))
HEILIGE GEES GEE 'N DRINGENDE WAARSKUWING!
(HOLY SPIRIT GIVES AN URGENT WARNING)


WAARSKUWING! DIE PAD NA DIE HEL IS WYD EN BAIE GAAN DAAR IN
(Warning! The Path to Hell is Wide and Many Enter In!)


HEILIGE GEES SE BEMOEDIGENDE WOORDE AAN DIE HEILIGE GEBEDSOLDAAT INTERSESSORS
(HOLY SPIRIT’S Encouraging Words to The Holy Prayer Warrior Intercessors)


Is Jy Selfvondaan in Jou Eie Verlossing?
(Are You Smug In Your Own Salvation?)


Drome & Visioene
Dreams & Visions


Wees gewaarsku, New York, Texas en Florida!
(Elisabeth's Dream: Beware New York, Texas, Florida!)


Is jy een van YAHUSHUA se pêrels? (Are You One Of YAHUSHUA'S Pearls?)

"Black Boiling Blood Plaque"

Elisabeth lees vanaf 'n boekrol in die Hemel (Elisabeth Reads A Scroll In Heaven)

Die Twee Getuies (Two Witnesses)

Raai Wie Slaap Nou Saam? (Guess Who Is Sleeping Together?)

Die V.V.V.s Is Oppad! (The UFO'S Are Coming!)

Wees gewaarsku! Antichris/buiteruimse wesens/Valse profeet hipnotiseer mense deur middel van die TV
(Beware! Antichrist/Alien/False Prophet Hypnotizes People With TV)


Gary se droom in verband met die rooi plaag. (Gary's Dream About The Red Plague)

Bid dat jy soos 'n onderwyser se gunsteling sal wees om die toets van die Groot Verdrukking vry te spring.
(Pray You Will Be Teachers Pet To Escape The Test Of The Great Tribulation To Come)


'n Kind wat ontbloot is in die park! (A child exposed in a park!)

Elisabeth se droom i.v.m Hitler. (Elisabeth's Dream About Hitler.)

Elijah Droom (Elijah Dream)

Rooi Plaag Droom (Red Plague Dream)

Wees op die uitkyk, Wes Virginia! (Watch Out West Virginia!)

Getuienisse van Moslems wat YAHUSHUA in hulle drome ontmoet.
(Muslim Dreams In Which They See YAHUSHUA (Jesus))


Eliabeth Droom - Twee Mane (Elisabeth Dream - Two Moons)

Elisabeth Droom - Feesmaal Tafel Droom (Elisabeth Dream - Banquet Table Dream )Afrikaans


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22   23   24 deel 1   24 deel 2  
25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  
38   39   40   41   42   43 deel 1   43 deel 2   44   45   46  
47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60  
61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73  
74   75   76   77   79   80   81   82   83   84   85   86   87  
88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101  
102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112  
113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123  
125   126   127   128   129   130   131   132   133   135   136   137   139